Home
Übersetzen
Dolmetschen 
Qualität 
Sprachen
Ereignisse
Aktuelles
XOPO
Altenburg
Kontakt
Impressum

Чуй ме, Дилмано,

утре рано, рано

влака ще хвана

право към града.

Нашето село,

пусто опустело,

вече не струва

пукната пара.

 

Бизнес, Дилмано,

пак ще намеря

и ще отворя

нощен бар.

Другите нека

садят пипера,

аз ще се върна

по-богат от цар.

 

А бре Стояне,

как това ще стане

кърпени ризи

оше носиш ти,

кърпена шапка,

кърпени обуща,

а градските дами

струват пари.

 

Стига сънува

стига бълнува

в кръчмата пак

си пийнал май.

А бре Стояне,

утре кой ще стане

лехата с пипера

кой ще прекопай

 

 

Чуй ме, Дилмано,

утре рано, рано

влака ще хвана

право към града.

Ти ще повярваш

в мойта закана

с някоя друга

щом те заменя.

 

 

Тя ще ми носи

хладната бира

с тънка усмивка

с много жар

Другите нека

садят пипера,

аз ще се върна

по-богат от цар.

 

А бре Стояне,

как това ще стане

везани ризи

как ще купиш ти,

шарена шапка,

лачени обуща,

градските дами

струват пари.

 

Стига сънува

стига бълнува

в кръчмата пак

си пийнал май.

Лягай Стояне,

утре кой ще стане,

лехата с пипера

кой ще прекопай?

 

Лягай Стояне,

утре кой ще стане,

лехата с пипера

кой ще прекопай?